Zirius Hjelp Lønn

Trekk i lønn for ferie

0 views 0

Trekk i lønn for ferie

Det er gjort endringer på lønnsart 55 (xx/26 deler) og her kan du angi minus antall dager som skal trekkes, altså negativt fortegn på antall.


Sats blir regnet ut fra linje med fastlønn i denne lønnsberegningen,  eller fra lønnsoppsett på den ansatte.
Ny lønnsart 59 (xx/22 deler) som har samme funksjon som 55 men regner 22 deler månedslønn.

Det er selvfølgelig mulig å legge inn annen verdi, men husk at verdi alltid skal være med negativt fortegn (-)