Zirius Hjelp Lønn

Startverdier på Ansatt

0 views 0

Legge til Startverdier på ansatt

Ved bytte til Zirius Lønn utenom årsskifte, må det legges inn Opptjente feriepenger og startverdier, utbetalt lønn fra det forrige lønnssytemet samme år,  tilsvarende med skattetrekk.

Fra tannhjulet på Ansattt velger du Start verdier. Da kommer du til dette bildet:

Skattetrekk hittil i år skal legges inn i feltet “Skattetrekk” og velg riktig år.
Opptjente feriepenger hittil i år fra tidligere lønnssystem legges i feltet “Opptjente feriepenger” og velg utbetalingsår. Hvis den ansatte er 60 år så legger du inn totalt opptjente feriepenger i feltet.
Lønn og ytelser hittil i år skal legges til som linje med korrekt informasjon om år, antall, sats og beløp.Alle ytelser som er gjort i tidligere lønnssystem må legges til som linje med korrekt år,antall og beløp. Dette er for å få verdiene i hittil i år på lønnsslippen til å stemme.
Når grunnverdiene er lagt til vil Zirius Lønn holde rede på beregning av feriepenger, gitt satsen som er satt opp under Oppsett| Lønn| Offentlige satser.