Zirius Hjelp Lønn

Bankkonto pr avdeling

0 views 0

Oppsett for styring av Bankkonto for utbetaling pr Avdeling.

Det er mulig å sette opp Zirius Lønn med egen Bankkonto pr Avdeling dersom man ønsker at utbetalingen skal gå fra forskjellig bankkonto avhengig av hvilke avdeling den ansatte er tilknyttet.

Under Oppett-Lønn må følgende gjøres:

Avdeling må aktiveres som Dimensjon

Ansattgruppe må knyttes mot aktuell Avdeling

Vedlikehold av Avdeling

Dette gjøres under Oppsett-Dimensjoner – Avdeling. Her knytter du aktuell avdeling mot ønsket Bankkonto og tilhørende hovedbokskonto. Kryss av for Aktiver Bankkonto og Lønn.

Dersom det manger Dimensjoner under Oppsett, så må Klientportal aktiveres fra ERP.

Lønnsberegning

Når man kjører lønnsberegning på en og en avdeling vil riktig utbetalingskonto hentes fra avdeling.
Der det kjøres lønn på  flere avdelinger samtidig, må også hovedbokskonto som ligger pr Bankkonto på Avdeling, være aktivert for Kan/Må angis for Avdeling. Dette for at regnskapsbilaget skal bli fordelt pr avdeling.