Zirius Hjelp Lønn

Firmabil

0 views 0

Firmabil

Hvis den ansatte disponerer firmabil, kan man legge inn bilen her. Fremgangsmåten for dette er den samme som for Arbeidssted. Firmabiler må være opprettet under Oppsett- Lønn før den kan legges opp mot en ansatt. Les mer under Oppsett – Lønn – Firmabiler

Trykk på +Velg  oppe til høyre og velg riktig firmabil i nedtrekksmenyen. Fyll inn “fra dato” for når den ansatte fikk firmabil. Trykk på blyantikonet for å se og editere detaljer for firmabilen.

I fanen Lønn vises de verdiene som blir rapportert som fordel på den ansatte. Det er mulig å overstyre beløpene her.

Trykk på Oppdatering oppe til høyre hvis du har gjort endringer, du kommer da tilbake til der du valgte firmabilen. Trykk på lagre for å legge til bilen på den ansatte.

Trykk på Lagre og fortsett før du går til neste fane.