Zirius Hjelp Lønn

Ansattgruppe

0 views 0

En ansatt må knyttes til en ansattgruppe. Den brukes til inndeling av ansatte – fast lønn og timelønn. Du kan senere velge å kjøre lønn kun på valgte ansattgruppe. Det finnes standard ansattgruppe for Timelønn og Fastlønn, men det er mulig å legge opp egne

Opprette en ansattgruppe:

 1. Velg +Ny
 2. Gi gruppen et navn og nummer under fanen generelt. Her kan du også knytte en Ansattgruppe mot en Avdeling, dersom det er aktivert av Avdeling skal benyttes som Dimensjon i lønn.
 3. Under fanen Årslønn & timelønn legges det inn:
  1. Antall lønnsberegninger pr. år (12 ved månedslønn)
  2. Timepris er årslønn delt på normalt antall timer pr år. (1950 ved 37,5 timers uke)
  3. Siste lønnsendring er kun et infofelt
  4. Timer pr. dag (7,5 ved 37,5 timers uke)

Du kan opprette så mange ansattgrupper du har behov for. Husk å lagre mellom hver gruppe du oppretter.