Zirius Hjelp Lønn

Fordringshavere

0 views 0

Fordringshavere

Benyttes ved, for eksempel fagforeningskontigent, krav eller trekk på den ansatte.
En fordringshaver opprettes ved å trykke på Ny og legg inn navn og bankkonto.
Hvis det skal benyttes startsaldo så må man sette JA på Startsaldo.
Les mer om Betaling til Fordringshaver 

Samme fordringshaver kan knyttes til flere ansatte så derfor behøver det ikke angis verdier i oppsett på fordringshaveren.