Zirius Hjelp Lønn

Lønnsoppsett

0 views 0

Lønnsoppsett

Her velges det hvilke bankkontoer som skal benyttes og tilhørende hovedbokskonto. Du kan opprette ny konto ved å trykke på + hvis den ikke finnes i nedtrekksmenyen. 

Angi Kommune.

Velg Ja/Nei om Firma har Begrense feriepenger til 6G eller ikke. Ved Ja så vil systemet begrense feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger 60 år til inntil 6G.

Sjekk at AGA regel er korrekt for ditt firma

Her finnes det også mulighet til å aktivere Firma i økonomiske problemer.