Zirius Hjelp Lønn

Betaling til Fordringshaver

0 views 0

Betaling til Fordringshaver

Det er mulig å betale fordringer samtidig med lønnsutbetalingen. 

Forutsetninger

  • OnlineBank må være aktivert
  • Det må settes JA til Aktiver bankbetaling på fordringshaver.

Lønnsarter som benyttes på fordringer må ha debet og kredit konto, dette for at regnskapsbilaget skal balansere.

Forfalldato på betalingen til fordringshaver vil bli samme dato som settes på utbetaling av lønn.

NB! Lønnsart 212 Utleggstrekk (skatt) skal være Aktiver bankbetaling= NEI, da slik fordring blir overført til skattetrekkskonto.

På regnskapsbilaget vises sum pr fordringeshaver.

Det opprettes en betaling pr KID ved utbetaling.  Dersom det ligger KID på fordring på den ansatte benyttes denne, alternativt den KID som ligger på fordringshaver

Når man importerer lønnsbilag til Zirius ERP så vil det komme en egen linje som viser betalingen til fordringshaver.

Dersom du ikke har OnlineBank må du selv liste ut oversikt over de fordringer som skal betales fra Lønn- Rapporter-Spørring.