Zirius Hjelp Lønn

Firmabil

0 views 0

Firmabil

Bedriftens firmabiler opprettes her. Registrering har tre faner: 

Firmabil detaljer: Her legger du inn detaljer om bilen og listepris

Lønn: Denne fanen har informasjon om lønnsart og beregner fordel basert på listeprisen i første fane. Lønnsart kan endres ved behov.

Forsikring: Her har du mulighet til å legge inn informasjon om forsikring.