Zirius Hjelp Lønn

Bruker

0 views 0

Bruker

Her legges det inn navn på bruker og også brukes bankkonto. Dersom bruker har bank utenfor Norge må det legges inn landkode for banken, og  IBAN/BIC. Ved bruk av Zirius OnlineBank kan lønnsutbetaling sendes rett til bank etter at lønnskjøringen er godkjent.

Legg inn korrekt kode under Forskriftsmessig kode.