Zirius Hjelp Lønn

Ansettelsesforhold

0 views 0

Ansettelsesforhold

Informasjonen i denne fanen er det viktigste og feil informasjon her kan skape feilmelding ved rapportering til Altinn.Alle felt utenom Sluttet dato og Nærmeste overordnet, må fylles ut. For å sikre at det blir korrekt informasjonen anbefales det å hente ansettelsesforhold fra Altinn.

 

Hvis den ansatte har vært rapportert til Altinn fra et annet system i måned XX, så kan du ikke fra Zirius Lønn kjøre lønn på ansatt i måned XX. Så i overgang fra annet lønnssystem er det viktig å være konsekvent på periode iforhold til rapportering til Altinn.

Forklaring på feltene:

Status: Aktiv eller Sluttet

Begynt dato: Ved nytt arbeidsforhold er dette feltet viktig å passe på. Eksempel: Hvis man har meldt ansatt som sluttet til altinn i tidligere system den 31/08-20xx, må begynt dato og de andre dato feltene i Zirius Lønn være 01/09-20xx.

Sluttet dato: Skal kun fylles ut når den ansatte slutter.

Ansatt sluttet grunn: Må fylles ut når det legges inn sluttdato.

Ansiennitet: Er ikke påkrevd, men man kan sette datoen for når den ansatte har ansiennitet.

Timer pr. dag: Fyll inn normal arbeidstid pr.dag. 

Arbeidsforhold: Nedtrekksmenyen viser de forskjellige arbeidsforholdene:

Ansettelsesforhold: Påkrevd informasjon, Fast eller midlertidig ansettelse

Stillingsprosent: Fyll inn stillingsprosenten, settes til 0 ved timelønnet. Viktig at verdi som legges her er lik stillingsprosenten er lik det som tidligere er rapportert til altinn på den ansatt.  Det må også være samme stillingsprosent som legges på arbeidssted for ansatt.

Nærmeste overordnet: Er ikke påkrevd, men skal benyttes for rapportering til Altinn når rutinen for å hente sykemelding blir implementert.

Yrkeskode: Trykk på nedtrekksmenyen og skriv inn nummer eller navn for å finne koden.

Stillingsbetegnelse: Henter verdien fra Yrkeskode men kan overskrives med egen tekst.

Avlønningstype: Er ikke lenger i bruk. Feltet er låst

Arbeidstidsordning: Normalt “ikke skrift”, men velg fra liste dersom det er aktuelt med annen arbeidstidsordning.

Antall timer per uke full stilling: Skal være 37,5 eller 40 timer pr. uke for Ikke skift. Er det annen arbeidstidsordning må antall timer være i samsvar med det som angir på Arbeidsstidsordning. Det er validering på at antall timer som settes her stemmer med angitt arbeidstidsordning.

ArbeidsforholdId: Unik ID pr ansatt. Ved import av ansettelsesforhold fra altinn hentes korrekt ID.  Det er mulig å angi arbeidsforholdsID manuelt, dersom du må endre for å få samsvar med arbeidsforholdsID som er rapportert til Altinn på den ansatte.

Siste lønnsendring: Sett inn dato for når siste lønnsendring ble rapportert. Systemet setter automatisk inn samme dato som startdato.

Sist endret arbeidsprosent (stillingsprosent): Sett inn dato for når stillingsprosenten sist ble endret. Systemet setter automatisk inn samme dato som startdato.

Det må angis Arbeidssted for ansatt

Alle ansatte må knyttes til arbeidssted (virksomhetsnummer) Se Oppsett – Lønn – Arbeidssted.

Den nederste dele av bildet skal inneholde arbeidssted.

Trykk på Velg-knappen øverst til høyre og velg riktig arbeidssted i nedtrekksmenyen. Stillingsprosent være lik som under arbeidsforhold. Har den ansatte flere arbeidssteder, skal summen i stillingsprosent være lik som under arbeidsforhold. Fra dato settes lik startdato for arbeidsforhold. Trykk på lagre for å legge til arbeidssted.

Trykk på Lagre og fortsett før du går til neste fane.