Zirius Hjelp Lønn

Altinn bruker

0 views 0

Altinn brukere

For å kunne sende inn A-melding til Altinn må bruker være tilknyttet firma og ha de nødvendige rettigheter i Altinn. Her skal du legge inn informasjon for å få aktivert kommunikasjon med Altinn. Trykk på Ny bruker og legg inn påkrevde opplysninger for kommunikasjon med Altinn. Vær oppmerksom på at brukernavn/passord og systemnr/passord må samstemme med hva du har registrert på selskapet i Altinn.

Les mer her om oppsett i Altinn