Zirius Hjelp Lønn

Lønnsart

0 views 0

Lønnsart

Det følger med et standard sett med lønnsarter som er riktig satt opp i henhold til levering og rapportering av A-melding.  Kontroller at lønnsarter dere skal benytte har samme hovedbokskonto som i regnskap for at bokføringsføringsbilaget blir riktig. Hvis du skal opprette en egen lønnsart så kan du kopiere oppsett fra en eksisterende. Hvis du ønsker å opprette egne lønnsarter, må du benytte nummerserier høyere enn 500.

Skal timeregistrering benyttes, må du koble sammen artene slik at det blir korrekt i både timeregistreringen og Lønn. Se Oppsett | Timer og Lønnsart.