Zirius Hjelp Lønn

Avsetningskontoer

0 views 0

Avsetningskontoer

Her angis det hovedbokskontoer som benyttes til avsetninger og kostnader. Zirius fyller ut forslag til standard kontoer, men dette kan endres. Velg aktuell hovedbokskonto fra nedtrekksmeny eller opprett ny ved å trykke på +.