Zirius Hjelp Lønn

Dimensjoner på Lønn

0 views 0

Dimensjoner på lønn

Bruk av Prosjekt eller Avdeling i Zirius Lønn styres av Ja/Nei under Oppsett-Lønn-Dimensjoner. Ved Ja her, vil det være mulig  å knytte en lønnsart på ansatt til prosjekt eller avdeling.

Rapporten Hovedboksposter vil ikke splittes pr Prosjekt eller avdeling, men ved import av regnskapspostene til ERP vil de forskjellige postene være splittet pr Prosjekt eller Avdling slik at det blir bokført korrekt  i ERP.

Forutsetning for denne splittingen ved import til Zirius er at det på de aktuelle hovedbokskontoene må settes at Prosjekt eller Avdling “Kan” eller “Må” angis, og synkonisert til Zirius Portal

Ved brud av Avdelings som dimensjon er det i tillegg mulig å styre bankkonto pr avdeling. Hvilke bankkonto som skal benyttes for utbetaling av lønn pr avdeling. Les mer om bankkonto pr avdeling