Zirius Hjelp ERP

Omsetningsoppgave

0 views 0

Viser status Omsetningsoppgavene for firmaet, det som vil bli oppdatert til regnskap. Når en oppgave blir godkjent oppdateres den med egen status, og føres det noe nytt på en lukket periode opprettes det automatisk ekstramelding.

Det kan settes opp at omsetningsoppgaven skal sendes og godkjennes i Altinn, og det kan aktiveres avvikende regnskapsår og momskompensasjon. Momskompensasjon er en ordning skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har, og trådte i kraft 1. januar 2010. Når momskompensasjon aktiveres aktiveres det flere momskoder for momskompensasjon og egen mappe i omsetningsoppgave. Momskompensasjon må innrapporteres manuelt til Altinn. Les mer om momskompensasjon her…

Altinn oppsett: Det kan settes opp at omsetningsoppgave skal sendes elektronisk inn til Altinn og godkjennes automatisk. For å kunne sende inn omsetningsoppgave elektronisk og godkjenne den må bruker ha brukerID og rettigheter til å gjøre det i Altinn. Oppsett i Zirius for Altinn er personlig oppsett for din bruker. For regnskapskontor som bruker Zirius Byrå, holder det å sette opp Altinn oppsett på hovedklienten i Byrå. Da kopieres ditt personlige Altinn oppsett til klienter du logger på, og bruker slipper å sette dette opp på hver enkelt klient. Les mer om Mine innstillinger og Regnskap for å legge inn Altinn oppsett. Fra Omsetningsoppgave er det direkte tilgang oppsett for Altinn på høyre side.

Momskoder: Zirius er klargjort for momsrapporteringskode som gjelder fra 2017 (SAF-T kode). Under registrering benyttes vanlig Zirius momskode. I omsetningsoppgave benyttes SAF-T kode i omsetningsoppgaver som innrapporteres fra 2017. Se oversikt over momskoder i Zirius her 

Omsetningsoppgave: Når firma opprettes bygges det opp momsterminer automatisk, og nye terminer opprettes automatisk ved overgang til nytt år. Omsetningsoppgaven gir en enkel oversikt over hvilke terminer som er godkjent eller ikke, eller om det er blitt opprettet ekstraterminer.

Under Avgiftspesifikasjon kan man se hvilke poster som er med på en termin. Det finnes en egen rapport for  utskrift av avgiftspesifikasjon,  gå til Rapporter- og velg avgiftspesifikasjon

 

Marker en termin for å hente opp omsetningsoppgave for terminen. Godkjenn ligger nederst til venstre.