Kom i gang

Kraftpakke for regnskapskontoret

638 views 0

Zirius Byrå og Zirius Portal – kraftpakke for regnskapskontoret.

Zirius Byrå setter regnskapskontoret i førersetet. Med Zirius Portal eller Zirius ERP ute hos kundene, kan regnskapskontoret levere løsninger til de fleste norske bedrifter. Zirius Byrå er en del av standardpakken Zirius leverer til regnskapskontorene. Hver klient det føres regnskap for er opprettet som et klientprosjekt og løsningen gir full klientoversikt. Automatikken i Zirius Byrå sikrer samkjøringen mellom regnskapskontor og klientene. Klientene kan bruke skyløsningen Zirius Portal, eller ha egen installasjon av Zirius. Zirius leverer gode løsninger for mange bransjer, og løsningen er veldig skalerbar. Du kan velge de rutinene som passer best for dine kunder.

 • Kunden som fortsatt kommer med manuelle bilag, hvor all bokføring/oppfølgning gjøres av regnskapskontoret
 • Kunden som ønsker å gjøre alt selv, men som trenger regnskapskontoret for kontroll og rådgivning.

Muligheter for kundeløsninger levert av regnskapskontor
Med Zirius Byrå på regnskapskontoret kan du tilby dine klienter komplette kundeløsninger, eller gi tilgang til avtalte områder i din hovedløsning.
Løsningene er basert på følgende tre hovedprodukter, som selvfølgelig kan tilpasses ytterligere ut i fra ønsker og behov.

Zirius Portal – Din løsning til dine kunder

Skybasert kundeløsning hvor data synkroniseres med Zirius Byrå på regnskapskontoret. Her kan klienter fakturere, legge inn eller godkjenne bilag, registrere timer, opprette attestasjonsflyt osv. Passer bedrifter med enklere behov, men kan også kombineres med Byråklient, eller Byrålisens.

 • Kostnadseffektiv løsning som forenkler samarbeidet ved å la kunder delta i daglige rutiner
 • Ingen bindingstid –kun månedsabonnement / transaksjonskostnader pr bruker/firma

Rettigheter, ansvar og fakturering:

 • Nye kundeforhold registreres fortløpende automatisk hos Zirius ved opprettelse
 • Kunde får eget skybasert økonomiverktøy direkte koblet til hovedløsningen hos dere
 • Zirius fakturerer regnskapskontoret for bruk pr klient/mnd. Ingen bindingstid
ByråKlient – Tilgang til avtalte områder i regnskapskontorets løsning

Godt egnet for mindre selskaper med utvidet behov for funksjonalitet.

 • Kostnadseffektiv løsning for bedrifter med få brukere og utvidet behov
 • Ingen bindingstid –kun månedsabonnement pr bruker/firma

Rettigheter, ansvar og fakturering:

 • Kunde får bruksrett til avtalte områder som klient av regnskapskontorets løsning 
 • Regnskapskontorets lisens må inneholde de moduler i Zirius kunde ønsker å bruke**
 • Regnskapskontoret sender melding til sin forhandler ved nytt kundeforhold*
 • Zirius fakturerer regnskapskontoret netto fast pr mnd. -Ingen bindingstid
 • Regnskapskontoret viderefakturer kunde brutto
Byrålisens – Komplett økonomiløsning hos kunden

For bedrifter med utvidet behov og flere brukere. Gjerne innen prosjekt eller vare- og tjenestehandel hvor Zirius brukes som salgs- og varelagerstyringssytem i bedriften.

 • Stor valgfrihet fra hele Zirius sitt sortiment inklusive integrasjoner (Byrå-prisliste)
 • Settes opp som 1-klient (et selskap) / flerklient (flere selskaper) med antall bruker(e)

Rettigheter, ansvar og fakturering:

 • Kunde får egen løsning med bruksrett, lokalt hos seg eller i driftsmiljø
 • Regnskapskontoret er lisenseier, men videreselger bruksretten til kunde
 • Regnskapskontoret sender inn installasjonsskjema til sin forhandler ved ny avtale*
 • Forhandler fakturerer regnskapskontoret for netto systempris og vedlikehold resterende måneder av året (-og regnskapskontoret viderefakturerer kunde brutto)
 • Vedlikehold faktureres 1. januar for et helt år
 • Opphører kundeforholdet kan klienten kjøpe ut lisensrettighetene mot mellomlegg
 • Alternativt kan regnskapskontoret overføre lisens til en annen/ny klient
 • Lisensen løper årlig og må sies opp før 1. oktober inneværende år for oppsigelse påfølgende år

Forklaring */**
*Eksterne brukere, med Byrålisens eller som Byråklient må alltid ha egen lisens som er meldt inn og registrert av Zirius.
**Regnskapskontorets hovedlisens må inneholde alle de modulene som brukes av interne og eksterne brukere. Har regnskapskontoret klienter som f.eks skal kjøre Zirius Prosjekt må også hovedlisensen inneholde modulen Prosjekt osv.

 

Zirius Byrå

Les mer om Zirius Byrå her

Zirius Klientfakturering

Transaksjonskostnadene, klienters bruk av EHF/OnlineBank/Lønn/OnlinePrint, leveres elektronisk fra Zirius. Transaksjonene er spesifisert på type transaksjon og pr klient som genererer transaksjonen. Lisenskostnader kommer også i samme elektroniske form. Les mer om Klientfakturering

Zirius Portal

Zirius Portal er skyløsningen som kommuniserer og synkroniseres med Zirius hos regnskapskontoret. En kommunikasjonskanal mellom regnskapskontoret og deres kunder. Ved bruk av Zirius Portal kan kunde selv velge i hvilken grad de ønsker å utføre rutiner for eget regnskap.

 • Kunde kan gjøre mye av arbeidet selv, og regnskapskontoret utfører nødvendige kontroller og rådgivning. 
 • Kunde kan bruke Zirius Portal for en oversikt over regnskapet, basert på arbeid som regnskapskontoret utfører for kunde.

Automatisert synkroniseringen mellom regnskapskontor og klient, sikrer at informasjon om regnskapet er oppdatert for begge parter. Zirius Portal har mange funksjoner som forenkler og effektiviserer rutiner, så her er det bare å plukke de rutinene som passer for hver enkelt kunde.

Zirius Portal dekker blant annet

 • Fakturering: Enkel fakturering med oppdatering av betalingsstatus fra regnskapskontoret.
 • Bilag: Kunde samler bilag og godkjenner bilagene til regnskap.
 • Attestasjon: For bilag som trenger godkjenning ved attestasjon.
 • Bank: Få innbetalinger automatisk oppdatert, og send betalinger til bank rett fra Zirius.
 • Timer: Registrer timer som grunnlag til lønn og/eller registrer timer som grunnlag for fakturering til kunde.
 • Lønn: Generer lønn ut fra timegrunnlag eller kjør fastlønn for ansatte.
 • Rapporter: Send ut rapporter fra regnskapskontoret til bruker på Zirius Portal.

I Zirius Portal finnes Kunde, Leverandør og vareregister, og det kan aktiveres en Prosjektmodul. Det er også funksjon for spørre på poster i regnskapet.

Følgende rutiner er anbefalt mellom regnskapskontor og klientene:

Fakturering: Aktiver KID på faktura i Zirius Portal og i Zirius. Aktiver forsendelser på kunde som Epost, EHF eller OnlinePrint. Da er ikke klient avhengig av egen skriver for å fakturere.

Zirius OnlineBank. Når KID aktiveres må eGiro/OCR avtale tegnes med bank for oppdatering av innbetalinger til Zirius.
Innbetalinger: Når eGiro/OCR avtale er aktivert leses de inn automatisk til Zirius og oppdateres til regnskap. Oppdatert betalingstatus leses automatisk ut til klient.
OnlineBank Utbetalinger: Aktiveres OnlineBank på klient, overføres betalinger direkte fra Zirius til bank. Klient kan altså styre betalingene helt selv. Godkjennes bilag til betaling blir de overført til Bank -Innboks  i Zirius Portal. Her kan bruker kontrollere, godkjenne og overføre til bank ved bruk av BankID . Les mer om Zirius OnlineBank her. 

Betalingsanmodning/Purre/Inkasso: Fra Zirius Portal kan det kjøres betalingsanmoding til kunde per e-post. Skal det genereres purrenota/inkasso, gjøres det fra Zirius.

Bilag/Dokumentflyt

I Bilag på Zirius Portal kan klient hente inn alle sine inngående bilag og godkjenne. Inngående bilag kan hentes inn til ved inngående EHF,  inngående e-post for hvert selskap eller egen skanner/printerdriver eller “dra og slipp”. Inngående bilag som ikke er EHF blir automatisk tolket av OCR-tolk.  Bilagene konteres og godkjennes direkte, eller legges til attestasjon før betaling. Regnskapskontoret trenger ikke å forholde seg til bilagene før de er godkjent for betaling, eller allerede er betalt. Klient kan på Zirius Portal redigere detaljer, kontere, merke betalt, sende til attestasjon eller legge bilaget til betaling. Når bilaget er godkjent legges det til Dokumentflyt, og regnskapskontoret foretar kontroll og bokføring. Les mer om Dokumentflyt her.

Attestasjon
Regnskapskontor kan motta bilag i Dokumentflyt og sende dem ut for attestasjon, for eksempel prosjektledere som skal attestere i forhold til prosjektleveranser.

Timer
Zirius Portal har egen modul for timeregistrering. Den kan enten benyttes kun ute på Zirius Portal eller i kombinasjon med prosjektmodulen. Eller bruk vår app for timeregistrering. Godkjente timer kan  benyttes som lønnsgrunnlag for Zirius Lønn.  

Zirius Lønn
Zirius Lønn er en skybasert løsning som er fleksibel men enkel i bruk. Du registrerer raskt informasjon om selskapet og de ansatte. Henting av skattekort og rapportering av ansettelsesforhold til Altinn gjøres direkte fra løsningen. Les mer om Zirius Lønn

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon, eller les mer om mulighetene i Zirius Portal her.

Zirius

Har kunden større behov er det mulig å levere komplett Zirius løsning. Zirius i tillegg til en solid økonomiløsning, gode løsninger for mange bransjer. 

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon, eller les mer om våre Produkter her.

Tilleggstjenester

Zirius leverer en rekke tjenester som kan effektivisere hverdagen for regnskapskontoret og deres kunder. Regnskapskontoret velger hvilke tjenester som ønskes aktivert for kundene. Standardiseres det hvilke tjenester som kjøres, vil regnskapskontoret få et mer effektivt samspill med kundene. 

EHF forsendelse og mottak
Elektronisk HandelsFormat (EHF) er krav fra offentlige etater, men også fra mange private bedrifter. EHF formatet effektiviserer både forsendelse og mottak av faktura. Forsendelse av en EHF sendes mellom godkjente aksesspunkt som kvitterer mottak. Mottak av EHF leses inn elektronisk og man slipper manuell kontroll Les mer om EHF

OnlinePrint
Kan du ikke sende faktura elektronisk til kunde via EHF eller e-post, bør OnlinePrint aktiveres. Da kan alle faktura fortsatt sendes elektronisk ut fra Zirius. Faktura som sendes ved bruk av OnlinePrint sendes til et printsenter, og de skriver ut, pakker og postlegger faktura dagen etter. OnlinePrint kan også ivareta utsendelse av Purrenota fra Zirius. Les mer om OnlinePrint

Zirius OnlineBank
OnlineBank e
ffektiviserer kommunikasjon med banken. Bank inn- og utbetalinger går direkte fra Zirius. Eliminerer de manuelle rutinene, som fil-import/eksport fra/til klienter, administrasjon ved nettbank og pålogging. Les mer om OnlineBank

Integrasjon med Svea Finans – Betalingsoppfølging av kunder.
Zirius og Svea Finans har en to-veis integrasjon. Du har full oversikt i Zirius, integrasjonen sørger for at oppdrag sendes direkte til Svea Finans og tilbakemeldinger fra Svea Finans oppdateres automatisk i Zirius. Det er ingen kostnad ved oppstart eller bruk av integrasjonen, kun sluttkunden som ikke har betalt i tide blir belastet gebyrer. Les mer om Zirius og Svea her.