Kom i gang

Svea Finans

1332 views 0

Integrasjon med Svea Finans – Betalingsoppfølging av kunder.

Zirius og Svea Finans har en to-veis integrasjon. Du har full oversikt i Zirius, integrasjonen sørger for at oppdrag sendes direkte til Svea Finans og tilbakemeldinger fra Svea Finans oppdateres automatisk i Zirius. Det er ingen kostnad ved oppstart eller bruk av integrasjonen, kun sluttkunden som ikke har betalt i tide blir belastet gebyrer.

Les mer om Svea Finans sin løsning

Integrasjonen gir deg god styring og kontroll fra Zirius

  • Send inn purre- eller  inkassosak direkte fra Zirius til Svea Finans
  • Få oppdatert status i Zirius, på saken og med oppslag på tilhørende utsendelser fra Svea Finans
  • Dersom kunde betaler inn til Zirius vil saken bli automatisk avsluttet hos Svea Finans
  • Send melding til saksbehandler fra Zirius
  • Oppdatering av innbetalinger som kommer fra Svea Finans 
  • Historikk på avsluttede saker i Zirius

Integrasjon med Svea Finans forutsetter Zirius versjon 3.7

Aktivering av avtale fra Svea Finans

Gå til Klient Innstillinger-Regnskap – Svea

Trykk på Bestill Svea tilgang, så vises en dialog for å legge inn korrekt informasjon om firma, og kontaktperson, samt at du bekrefte at du har les detaljer om avtalen.  Avtale om purre- og inkassotjenester Svea Finans

Når du trykker Bestill sendes det en e-post til Svea Finans.  Svea Finans vil sende tilbake informasjon (kundenummer, brukernavn og passord)  som må legges inn under oppsett for Svea (se bildet under).

Det er selvfølgelig mulig å sende e-post manuelt, send da informasjon om firma og at du ønsker avtale med Svea Finans til hamar@sveafinans.no

Dersom firma som har inngått avtale med Svea endrer firmaadresse så må det sendes en e-post til Svea med ny firmaadresse, til hamar@sveafinans.no 

Oppsett Svea

I tillegg til kundenummer, brukernavn og passord,  skal det her velges hvilket nivå som skal sendes Svea. Inkasso velges dersom du selv vil kjøre purring i Zirius, eller så kan det velges at Svea skal følge opp fra Purring. Hva du velger her må også være i samsvar med hva som settes opp av styring i Zirius under Purreoppsett.

KID lengde er styring på antallet i KID som skal sendes Svea, aktuelt dersom det er importert kundeposter med KID inn i Zirius fra annet system, der det finnes ledende nuller.

Gruppere poster: Dette er et valg for å styre om kundeposter skal behandles pr post eller pr kunde.  Normalt i Zirius ved inkasso,  er at går en post på kunde til inkasso, så går alle kundens poster rett til Inkasso. Dette valget er for å styre om det skal skje pr kundepost eller pr kunde.  Dersom du i din Zirius har mye historikk på kundeposter kan det beste valget være å sette Gruppere poster aktivt.

Anbefalingen normalt sett er:

  • Dersom du skal sende Purring til Svea skal det ikke aktiveres Gruppere poster
  • Dersom du skal sende Inkasso til Svea kan du aktivere Gruppere poster.
Oppsett Purre/Rente

Det må settes opp under Oppsett purre/rente  hvor mange purretrinn som skal kjøres i Zirius før saken skal gå til Svea Finans for oppfølgning av Inkasso.

Skal Svea kjøre purring må purring og inkassovarsel deaktiveres som valg under Purreoppsett

Rutinen i bruk

Gå til Purre og Inkasso, og velg Inkassosaker til høyre i bildet.

Når Inkassosaker åpnes sjekker Zirius status på kundeposter, og tilbakemeldinger fra Svea Finans på oversendte saker.

Status vises pr fane.

Nye saker:

For Svea integrasjonen er det en egen styring på hva som kommer til Nye saker,  fordi det også vil være mange som benytter Svea for oppfølgning av purring i tillegg til inkasso. Logikken er at det styres pr motpostnr pr kundepost, motpostnr er normalt sett lik fakturanr.

Marker saker som skal sendes Svea og velg Opprett Svea purring. Sakene opprettes og kvitteres med saksnummer fra Svea Finans etter ca 5 minutter.

  • Reskontropost oppdateres med Svea referanse.

Under fanen Svea Finans ligger de sakene som er oversent fordelt på to statuser. Åpne saker og Arkiverte saker.

  • Arkiverte saker er saker som er avsluttet.

Under Åpne saker kan du markere en sak, og sende melding til saksbehandler eller avslutte saken, så sendes det melding til Svea Finans fra Zirius.

Når du markere en kunde så vil også tilhørende poster og historikk på saken vises nederst i bildet.

Til høyre i bildet finner du tilleggsrutiner, men normalt sett så oppdateres status til Svea ved åpning av Inkassorutinen, og ved innbetaling til Zirius

Innbetalinger som kommer via Svea oppdateres ved vanlig rutine under Innbetaling.