Kom i gang

Kom igang med XLrapporten

8 views 0

XLrapporten – Et verktøy for gode perioderapporter til ledelsen og Styret

  • Gir innsiktsfulle rapporter med kommentarer og analyse for god økonomistyring
  • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
  • God integrasjon med regnskapssystemer,  og kan brukes sammen med tilleggsprodukt Likviditetsbudsjett.
  • Lav brukerterskel – kom i gang på 10 minutter

XLrapporten er mulig å benytte fra flere regnskapssystemer, enten ved direkte spørring mot database, eller basert på eksport. Det er også mulig å få presentert tallene i XLrapporten basert på verdier som manuelt legges i Excel ark.

Regnskapssystemer med utlegg til XLrapporten
Tallflyt: Avd.rapp.:
Bravo Spørring database
DI-Business Spørring database Ja
Duett Tekstfil (Trioplan)
HansaWorld Excelfil Standard rapporter
InfoEasy Spørring database
Mamut Excelfil Standard rapporter
Maritech Tekstfil (Trioplan)
Scenario Tekstfil (Trioplan)
Uni Micro Tekstfil (Trioplan) Ja
Visma Business Spørring database Ja
Visma Contracting Tekstfil (Trioplan)
Visma Global Spørring database
Zirius Spørring database Ja
TripleTex Excelfil Standard rapporter
PowerOffice Excelfil Standard rapporter

XLrapporten integrert med Zirius

Last ned beskrivelse av XLrapporten

Likviditetsbudsjett og Langtidsbudsjett

Dette er tilleggsprodukter, og er ikke basert på noe spørring mot database eller import. Dette er enkle verktøy for raskt å få presentert tall.

Last ned beskrivelse av Likviditetsbudsjett

Last ned beskrivelse av Langtidsbudsjett