Kom i gang

Zirius Timeregistrering App for Android

114 views 0

Zirius Timeregistrering – registrer timer fra din Android mobil.

Zirius Timeregistrering er en app for registrering av timer mot ordre, prosjekt eller kunde. En app som er utmerket for timer som skal viderefaktureres. Timer kan registreres manuelt eller via stemple inn/ut funksjon. Timeregistrering fungerer offline og synkroniseres til Zirius for godkjenning.

Når det sendes en ny hendelse eller aktivitet til bruker på app, får bruker et push-varsel på telefon, og app blir oppdatert med de nye aktivitetene.  Når bruker er ferdig med å registrere timer, velger bruker Synkroniser på app, for å sende timene inn til Zirius.

Last ned app fra Google Play

Etter at installasjon er ferdig må bruker angi Org Nr og tilhørende passord, samt angi sin selger ID fra Brukeradminstrasjon. Da hentes klargjort data ned til app, og bruker kan begynne å registrere timer. Les mer om Oppsett for å komme igang under.

App etter innlogging:

Manuell føring

Bruk av app er enkelt, ved Manuell føring kan bruker føre timer mot angitt Ordre/Prosjekt/Kunde. Det er oppsett fra Zirius som styrer hva som er tilgjengelig.

I bildet over vises Manuell føring, her må bruker angi Type (Ordre/Prosjekt/Kunde eller Generelle timer), og Timerart (vanlig timer, overtid m.m). Angi fra dato og klokkeslett og sett antall timer. Som standard vil app foreslå “idag” og start kl 0800, med 7,5 time.

Bruker kan under Innstillinger selv styre om det er tvang på å legge til en Kommentar eller ikke.

Dersom bruker på app registrerer på fast prosjekt eller lignende, kan det være hensiktsmessig for bruker å opprette en Mal som settes som standard, eller ved behov for flere maler, velge mal basert på aktivitet timen skal føres mot. Mal opprettes under Manuell føringen, ved å angi ønsket utvalg, og så velge Lagre mal.

Innstillinger i app

Bruker kan etter innlogging velge Innstillinger og der finnes noe valg for styring for denne brukeren.

  • Automatisk innlogging er for å komme rett inn til timeregistreringen, normalt sett kan dette være På når det er en bruker pr enhet.
  • Tving Kommentar ved Manuell føring Ja/Nei
  • Mal: Her kan det være hensiktsmessig å sette en mal, dersom bruker stort sett fører timer mot fast aktivitet. Det gjør selve timeregistreringen enda enklere. Dersom det opprettes flere maler, kan bruker fra Manuell føring velge aktuell Mal.

Overføre nye aktiviteter fra Zirius til app

Når grunnoppsett er på plass kan en Lønnsart/  Ordre/  kunde, eller et Prosjekt – sendes rett til riktig bruker av app. Det gjøres fra aktuelt register – ved å trykke på det grønne ikonet.

 

Zirius Timeliste app’en er tilgjengelig for Android, men på sikt vil det komme en løsning som vil være uavhengig av plattform (IOS, Android, annet)

Oppsett for å komme gang
Første gangen er det litt oppsett som må plass. Brukere må velges, og grunnoppsett for synkronisering må settes opp.

Brukeradministrasjon:

Aktiver Bruker timeliste på Android og angi Brukernavn. Dersom det skal være passord for bruker når de logger seg på i app, så må passord også sette her.

Under Klient Innstillinger – Timer velg Android Synkronisering.

Her skal Firma OrgNr angis, og sett ønsket passord.

  • Første gang en bruker skal klargjøre app må de angi Org.nr og samme passord også i App.

Aktiver Bruk Timelister på android.

Nedhentingsfrekvens under Bakgrunnsmotor er tidsintervall Zirius skal hente inn data fra aktive brukere som har synkronisert inn aktivitet.

Dersom det tidligere ikke er definert og lagt opp en Timevare under Timer må dette også gjøres.

Nå er det klart for å sende ut grunndata til brukere som er aktivert som Bruker timeliste på android. Gå til fanen Android, og velg Brukerkontroll.

Brukerkontroll tar deg til en dialog for å sende ut grunndata for Timeliste app.  De brukerne som vises her er de brukerne som under Brukeradministrasjon er aktivert for Bruker timeliste på Android. Marker en eller flere brukere, avhengig av om det skal sendes lik informasjon ut til alle sammen eller om det er forskjellig hvilke grunndata som skal være tilgjengelig for  de forskjellige brukerne.

  • Brukere som vises tilgjengelig i oversikten er de brukerne som er aktivert for Bruker timeliste på Android under Brukeradminstrasjon

Ved Neste kommer du til 2 Velg lønnsarter. Lønnsart= timeart på app, og må aktiveres, men det kan velges hvilke art som skal være tilgjengelig i app. Etter lønnsart er valgt trykk Neste for å komme til 3 Velg avdelinger  osv.  Det er ikke påkrevd å sende annet enn bruker og Lønnsart, så aktiver det som passer av andre dimensjoner for din bedrift.

Når dialogen er kjørt igjennom er data som skal sendes bruker klargjort. Velg så Send data, og data sendes ut til bruker.

Sett opp bakgrunnsjobb for å hente inn timer

Timer kan hentes inn manuelt ved å trykke på Hent timer, men det er mulig å sette opp en bakgrunnsjobb som henter inn timer automatisk. Oppsett legges til under Mine Innstillinger, så det bør være en bruker som normalt sett er pålogget systemet, fordi bakgrunnsjobben går så lenge denne brukeren er pålogget.

Logg på som aktuell bruker. Gå til Fil- Mine Innstillinger og velg Generelt – fanen Bakgrunnsjobber. Velg Android timeliste innhenting,  og aktivert Start automatisk og Vis i statusbar.

Denne bakgrunnsjobben sjekker da om det er timer til import i henhold til Nedhentingsfrekvens under Android Synkronisering