Kom i gang

Kom igang Leverandør til Vinmonopolet

131 views 0

Leverandør til Vinmonopolet

Som importør og produsent er det et et krav at du har et system som støtter EDI løsning for ordre og fakturaflyt.

Zirius støtter dette.

Forutsetning for å kunne starte opp med Zirius EDI, er at vareeier er registrert hos Vinmonopolet som leverandør.

Ny leverandør hos Vinmonopolet

For å bli tilknyttet Vinmonopolet som leverandør må du kontakte Vinmonopolet for å bli registrert som leverandør. 

  • Før vareier tar kontakt med Vinmonopolet må de ha eget GLN (GlobalLocationNumber sjekkes/opprettes hos GS1). 
  • Leverandør til Vinmonopolet må være registrert i MVA registeret.
  • Kontakt hos Vinmonopolet vareforsyning@vinmonopolet.no
  • Det kan ta opptil 21 dager å bli etablert som leverandør hos Vinmonopolet

Eksisterende leverandør hos Vinmonopolet

Dersom vareier allerede er tilknyttet Vinmonopolet vil de være registrert der med et GLN.  Zirius genererer passord basert på vareeiers GLN.

  • Vareeier må kontakte Vinmonopolet for å melde overgang til Zirius EDI. Dette må være registrerert før vi setter opp løsningen i Zirius
  • Ved overgang fra annen EDI leverandør må aktive ordre hos Vinmonopolet ferdigstilles før overgang til Zirius.

Vinmonopolets VareAPI 

Som leverandør hos Vinmonopolet må varer registreres i Vinmonopolets leverandørportal før varene er bestillbare hos Vinmonopolet.  

Vinmonopolet tilbyr et VareAPI for å hente registrerte varer til Zirius.  Vareeier må derfor aktivere tilgang til VareAPI hos Vinmonopolet, for å få API nøkler som benyttes i oppsett i Zirius

API portalen (https://api.vinmonopolet.no/ )

Ordreflyten i Zirius

Denne videoen viser hvordan ordreflyten er i Zirius etter at oppsett for å komme igang er på plass.