Installasjonsveiledning Zirius ERP

Installasjonsveiledning Zirius ERP

Denne veiledningen beskriver de nødvendige trinnene for installasjon av Zirius.

Førstegangsoppsett av Zirius ERP

Zirius ERP installeres normalt lokalt på brukers datamaskin, og kommuniserer med en dedikert database. Denne kan ligge på brukers datamaskin (-bare mulig ved 1 bruker av Zirius) eller legges inn på en server, alternativt kan databasen legges hos en driftspartner. Det betyr at bedriften har full kontroll og eierskap på alle data.

Obs! Pass alltid på at du har gode backup rutiner, dersom du drifter selv må du selv sørge for dette, dersom du kjøper driftstjenester må du forsikre deg om at tilbyder har gode rutiner for backup.

Forberedelser før installasjon av Zirius ERP

  • Zirius benytter Mysql som database. Databasen benyttes som felles lagringssted for alle Zirius-brukere i samme selskap. Det er derfor essensielt at databasen kun opprettes et sted! Det vil si at en bedrift med en enkel Zirius-bruker kan legge inn databasen lokalt på sin egen maskin, mens en bedrift med flere Zirius-brukere legger denne på en felles lokal server, -alternativt hos en driftspartner som alle kan nå via LAN.
  • Zirius benytter seg av Oracles Java platform som programmeringsspråk. Det betyr at Liberica JBK versjon 8 eller Java må installeres på alle maskiner som skal kjøre Zirius.

Beskrivelse på nedlasting og installasjon av begge, samt Zirius ERP følger nedover.

Installere MySQL i Windows

For å installere Mysql gå til http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ og last ned Community Server server versjon 5.6. Community Server krever ingen registrering, men det kreves en lisens som er lagt inn i Zirius lisensen.

Husk at Mysql kun skal legges inn et sted (server eller PC/ bærbar PC).

Etter nedlastning starter installasjonen automatisk.

Nedlasting

Trykk No thanks, just start my download.

Velg så en eksisterende mappe eller opprett ny, og bekreft ved å trykke Save/Lagre.

Etter nedlastingen kan du starte programmet ved å trykke på mysql-installer-web.co (-rød pil). Bildet under viser Chrome sin nedlasting, det kan se annerledes ut i andre browsere.

Ved oppstart får du et varsel. Verifiser at det er korrekt program og trykk på Run/Kjør:

Installasjon

Husk at Mysql kun skal legges inn på et sted. For bedrifter med flere Zirius-brukere bør dette være en dedikert server som alle kan nå via LAN.

Link til MySql sin installasjonsbeskrivelse:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/windows-installation.html

Oppsett

Her velger du “Server Only” og trykker Next.

Velg så Execute og vent mens programmet legges inn. 

Når programmet er ferdig installert trykker du Next

Velg Next igjen og du kommer til Oppsett av mysql.

Servertype og nettverk

Skal databasen ligge alene på server, eller dele ressurser med annen programvare? Er det en maskin kun reservert for databasen velger du Dedicated Machine, da vil mysql ta alle ledige ressurser og kjøre mest mulig effektivt. Ligger det andre tjenester på serveren også som feks en webshop eller andre tjenester velger du Server machine.

Kjører du Mysql på din arbeidsstasjon som eneste bruker av Zirius kan du velge Development machine men legg merke til at dette kan gå veldig utover ytelsen på serveren.

For Zirius må mysql kjøre på Standard tcp/ip port 3306.

Når alt er satt opp trykker du Next og kommer til brukersiden.

Kontoer og roller

Her skriver du inn et passord som brukes for administratortilgang. Vi anbefaler deg å velge et sterkt passord, men aldri det samme som Zirius benytter for tilgang til databasen. Som standard virker dette passordet kun lokalt på maskinen, og det er slik vi anbefaler at det skal være. For regnskapskontorer er det essensielt og et absolutt krav å sikre data ved at alle klienter har sitt eget passord som kun gir tilgang til deres egne data.

Når du har skrevet et sikkert passord velger du å legge til brukere. Du må minst legge til en som har full tilgang (DB Admin), denne kan du senere bruke inne i zirius for å generere unike brukere per klient.

Etter brukere er lagt til trykker du Next for å velge hvordan mysql skal kjøre. NB! Husk brukernavn og passord kombinasjonene, du vil trenge de senere ved oppstart av Zirius.

Windows service

Her er det viktig at man krysser av for at MySql skal kjøre som service/tjeneste, og at mysql skal starte opp automatisk (“Start the mysql Server at System Startup”). For servere med streng rettighetsstyring kan det være nødvendig å tilegne tjenesten en administrator bruker eller en bruker med riktig rettigheter. Etter alle valg er tatt trykk på Next for å lagre og utføre alle valgene du har tatt.

Server konfigurering

Trykk  Execute.

Slik ser det ut når alt er ok:

Trykk på Finish for å fullføre installasjonen. MySQL databaseserveren skal nå være installert og startet opp.

Installere Java i Windows

Last ned Liberica JBK versjon 8, eller  Java 1.8 XXX  Når nedlastingen er ferdig trykker du på .exe. filen som la seg på oppgavelinjen og følger standard instruksjoner for installasjonen.

Installere Zirius i Windows

Last ned siste versjon av Zirius fra Zirius Nedlastning

Kjør fil

Du får antagelig en advarsel, trykk Run/Kjør etter å verifisert at det er korrekt fil som er lastet ned.

Velkomstskjerm

Trykk på Next.

Etter å ha lest i gjennom lisensavtalen huker du av “I accept the terms in the license agreement” for å godta vår bruksrettsavtale, og trykker Next.

Velg plassering

Skriv inn hvor du vil legge inn zirius, eller trykk på neste for lagring i standard mappe.

Trykk på Next for å legge inn og vent til programmet er installert.

Installasjon ferdig

Trykk på Finish for å avslutte installasjonen.

Første oppstart

Første gang du starter opp Zirius vil du få opp en veiviser for å registrere en klient.

Trykk på Neste for å fortsette.

Databaselokasjon

Skriv inn ditt passord og trykk på Neste.

Klienttype

For nye kunder som ikke har database fra tidligere så velges “Ny tom klient”. For eksisterende Zirius brukere som reinstallerer Zirius på ny maskin velges “Eksisterende klient”. NB! Valget Demoklient er forbeholdt våre demoer.

Velg klientnavn

Skriv inn selskapsnavnet og trykk Neste.

Fyll inn databasenavn

Databasenavnet er navnet klienten får under maskineriet. Typisk trenger du ikke å gjøre noen endringer her med mindre du er en avansert bruker.

Opprette database

Her får du en oppsummering av valgene du har tatt og trykker neste for å starte jobben.

Database opprettet

Når teksten over “Neste” knappen endrer seg til “Databasen er opprettet!” trykkes Neste.

Ferdig

Så vises logg over hva som er gjort:

Trykk Ferdig for ferdigstillelse.

Lisens

Første gang du starter Zirius får du spørsmål om lisens. Her velges “Registrere eksisterende lisens” ved kjøp eller fornyelse med tildelt brukernavn og passord. Alternativt “Ny demolisens” dersom du vil prøve programmet gratis.

Legg inn brukernavn og passord (-tildelt fra forhandler)

Legg inn korrekt brukernavn og passord og trykk på Ok

Lisens installert

Når brukernavn og passord stemmer med vår base er systemet klart for bruk og du kan logge inn på klienten din og starte førstegangsoppsett som å fylle ut selskapsnavn, adresse,varer, kunder og leverandører. Det er anbefalt at man tar en gjennomgang av systemet med konsulent før igangsettelse.

Avansert oppsett
Zirius har mange smarte muligheter og innstillinger. Alt fra autologin til minnebruk kan stilles fra filene i /etc/ i installasjonsmappen. Se også vårt konsulentdokument for mer info.