Oppdatering 30.04.2020 Zirius versjon 3.7

Her er nyheter for oppdateringen av Zirius versjon 3.7. Oppdateringen inneholder ikke database oppdatering.

 • Produksjon: Ny modul for innleggelse av oppskrift for vare som skal produseres. Oppskrift kan inneholde materiell, timer og anleggsmiddel. Ved godkjenning av produksjon trekkes materiell ut av lager, ferdigvare inn på lager og regnskap blir oppdatert basert på innholdet. Rutinen håndterer serienummer- og batch varer. Modulen krever egen lisens.
 • Zirius Time App for Android: Lagt til rutine via høyreklikk for å sende ut markerte ordre til App. Rettelse på oppdatering av kostpris på lønnsart (time, antall og beløp).
 • Zirius Logistikk App for Android: Lagt inn oppsett for fil-sti (path) ved eksport til Consignor / WinEDI. Fjernet begrensing ved maks 100 i visning ordreliste.
 • Service: Lagt til menypunkt for å sende ut serviceordre til SpeedyCraft og ePocket Handyman.
 • Struktur – pakkevare: Rettet på logikk rundt del-levering av struktur-pakkevaren, og oppdatering av leveringsdato.
 • Fastprisavtale: Rettet feil ved Fastprisavtale med valuta.
 • Consignor: Lagt til kalkulert volum på ordre ved eksport til Consignor.
 • Prosjekt: Rettet på oppdatering av budsjett på Antall timer og Opprinnelig antall timer i prosjektstruktur.
 • OnlineBank – Nets: Endret format for overføring av betalinger via Nets, fra gammelt BBS format til nytt ISO format. Nytt ISO format håndterer automatisk avvisninger og kansellering.
 • Woo Commerce: Lagt til visning av notat på vare i HTML med synkronisering mot nettbutikk.
 • SpeedyCraft: Lagt inn lisensstyring på integrasjonen, og rettet på synkronisering av sjekkliste sammen med Devinco.
 • Zirius Portal – Kontokode: Endret på oppdatering av kontokode begge veier mellom Zirius ERP og Zirius Portal.
 • Faktura uten giro: Fjernet feltet faks fra blanketten.