økonomisystem

DNB innførte i November 2-stegs godkjenning av alle betalinger i bankens systemer, hvor de formidlet følgende informasjon: “Lovgivning pålegger banker å ha kontroll med personer som handler på vegne av eller disponerer bedriftskunders konti. Som en konsekvens av dette, avvikler DNB alle rutiner som går på forhåndsgodkjenning av filer, og innfører obligatorisk godkjenning av alle […]

Fortsett å lese