Zirius Hjelp Lønn

Permisjon

0 views 0

Hovemeny Lønn – Permisjon 

Permisjon dekker registrering av permisjon og rapportering til Altinn

De forskjellige typer som kan velges er disse:

Permisjoner skal rapporteres til Altinn i måneden det starter og alle påfølgende måneder, inkludert måneden permisjonen slutter.

Du kan rapportere en og en ansatt, eller registrere det som skal registreres og bruke valget som finnes under Mer for å rapportere alle.

Legg til permisjon for en ansatt

Velg Legg til permisjon, så åpnes dialog for å legge inn ansatt og tilhørende betingelser. Det må legges inn startdato, men Sluttdato kan stå åpen hvis den ikke er kjent.  Dersom det er en eksisterende permisjonsID (fra tidligere lønnssystem og Altinn) som skal videreføres, man man legge inn aktuell permisjonsID ved å trykke på Rediger.

 

 

 Bekreft med Legg til å velg Rapporter til Altinn fra tannhjulet.

Når permisjon er over,  skal det legges inn Sluttdato og rapportere til Altinn inkludert måneden sluttdato gjelder for. Etter at rapportering er gjort skal  “Er aktiv” settes til Nei.